Fokus på en mere miljøvenlig værkstedsdrift

Netop fordi bilbranchen håndterer meget farligt affald, er det oplagt, at vi prioriterer miljøet højt hos Skorstensgaard.

Det gør vi ved at have faste rutiner og regler på området, som alle vores værksteder skal overholde. Alle værkstederne efterlever vores interne retningslinjer for at passe på miljøet der, hvor vi kan. Værkstederne skal altså både følge lovgivningen og vores interne retningslinjer for, at vi konstant har fokus på den miljørigtige tilgang til drift af værkstederne.

Derfor er vi også begyndt at arbejde strategisk med FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, så vi kan opdage nye, grønnere veje inden for branchen og blive endnu bedre til at tage et samfundsansvar. Hos Skorstensgaard vil vi nemlig gerne blive bedre til at værne om miljøet og gøre et bidrag inden for alle de områder, hvor det er muligt for os at gøre en forskel som autoværksted.

Alle vores værksteder er desuden miljøcertificeret. Du kan læse mere om vores helt konkrete tiltag inden for miljøområdet nedenfor.  

Anders og Martin Skorstensgaard


Skorstensgaard er Årets Værksted for 3. år i træk

FN's 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Hos Skorstensgaard har vi allerede arbejdet med bestemte områder inden for bæredygtig udvikling i nogen tid, og det kan du læse nærmere om på denne side. I miljøområdet har vi valgt helt konkret at arbejde med FN’s verdensmål nr. 7 og 12.

Verdensmål nr. 7 om ”Bæredygtig Energi” handler om, at vi alle så vidt muligt skal anvende miljøvenlig energi. Hos Skorstensgaard er vi gået over til 100% miljøvenlig vindenergi på alle vores lokationer, og har også andre miljørigtige idéer i støbeskeen inden for energi.

Verdensmål nr. 12 om ”Ansvarligt Forbrug og Produktion” skal hjælpe os med at blive endnu bedre til at håndtere det affald, vi genererer på vores værksteder, samt mindske omfanget af spild, blandt meget andet.

100% miljøvenlig vindenergi

Hos Skorstensgaard ønsker vi at sætte et positivt fingeraftryk på de områder, hvor vi kan gøre en forskel. Derfor har vi i tråd med verdensmål nr. 7 om ”Bæredygtig Energi” sat et særligt fokus på at omdanne den energi, der bliver brugt på vores værksteder til bæredygtig energi.

Vores mål har været udelukkende at købe 100% miljøvenlig energi produceret af danske vindmøller – og det har vi indfriet. Vi er nemlig gået over til 100% vindenergi på alle Skorstensgaard-afdelinger. Vi kan dog kun få 100% grøn vindenergi, når der er vind i vindmøllerne. Det vil sige, at vi bruger helt almindelig el, når der er vindstille. Men vi har en ambition om at sænke vores elforbrug med 30% inden 2025.

Samarbejde om mere genanvendelse

Ifølge Tryg endte cirka 30.000 beskadigede plastkofangere fra deres danske bilkunder på forbrændingsanlæg i 2020, og her har de været med til at udlede store mængder af CO2 i atmosfæren. Dertil kommer det CO2-udslip, der genereres af fremstillingen af nye plastkofangere.

Derfor indgik vi i 2021 et samarbejde med Tryg om at reparere så mange som muligt af de beskadigede plastkofangere, der bliver afleveret på vores værksteder. I maj 2022 nåede vi op på 31% reparerede kofangere, hvilket betyder at vi nærmer os vores mål om at reparere 35% af alle, indleverede kofangere inden 2023 – og vi skal reparere endnu flere.

Du kan læse mere om samarbejdet i denne artikel.

Flere reparationer frem for udskiftning

Autoværkstedet Repair2Care behandler kosmetiske skader på biler  vi har fået franchiseaftalen for deres miljøvenlige SMART Repair-teknik. 

Samarbejdet understøtter Skorstensgaard-koncernens bæredygtighedsstrategi. Helt konkret kommer vi med dette samarbejde til at fremme genanvendelse af reservedele, for det er der en kæmpe, miljømæssig gevinst i. Hermed støtter vi også regeringens målsætning om at reducere CO2-udslippet i Danmark med 70% inden 2030 – blandt andet ved, at vi med udstyret fra Repair2Care sparer transporten til et eksternt værksted, hvor reparationen tidligere ville blive udført.

Du kan læse mere om samarbejdet i denne artikel.

Miljøcertificerede kvalitetsreservedele

Hos Skorstensgaard er alle reservedele ISO 14001-certificeret og opfylder kravene fra Miljøstyrelsen. Det betyder, at de belaster miljøet noget mindre end traditionelle reservedele i forhold til fremstilling, håndtering og bortskaffelse.

Det er FTZ, som også er ISO 14001-certificeret, der leverer reservedelene til alle vores 23 værksteder – og det gør de flere gange om dagen, så vores kunder kan få deres bil tilbage hurtigst muligt. Det er det enkelte værksted, der sørger for bestilling af reservedele hos vores leverandør FTZ. Men værkstedernes bestillinger bliver løbende tjekket efter, så vi kan sikre, at det altid er de miljøvenlige reservedele, der bliver bestilt. 

Renere processer på værkstedet

Når vi siger, at vi har fokus på renere processer, så betyder det helt enkelt, at vores arbejdsmetoder, arbejdsgange og værkstedsindretning så vidt muligt er baseret på at mindske miljø- og arbejdsmiljøbelastningen.

Vi reducerer miljøbelastningen ved at udnytte råvarerne bedre. Det giver en tilsvarende mindre affaldsmængde.

En god indretning af værkstederne mindsker risikoen for spild, og recirkulering mindsker ressourceforbruget.

Forsvarlig affaldshåndtering

Vi minimerer kontakten og risikoen for spild af affald mest muligt, indtil affaldet videregives til håndtering i overensstemmelse med den danske lovgivning og regulativer.

Inden affaldet afhentes til videre håndtering, sørger alle vores værksteder for at sortere affaldet i godkendte containere. På den måde sikre vi, at affaldet påvirker miljøet så lidt som muligt. Samtidig kan meget af affaldet genanvendes – eksempelvis til genanvendelse af brugte dæk i fremstillingen af nye dæk og regummiering.

Alle Skorstensgaard-værksteder får håndteret affaldet af Marius Pedersen A/S. De er godkendt efter dansk lovgivning om miljørigtig bortskaffelse af affald.

Håndtering af farligt affald

Vi sikrer, at vores farlige affald som eksempelvis spildolie, bremsevæske, spraydåser, kølervæske, oliefiltre, brændstof- og benzinfiltre m.m. håndteres rigtigt.

Derfor har vi i alle afdelinger forskellige mindre affaldscontainere, som er til alle typer af farligt affald. På den måde sørger vi for, at så lidt som muligt bliver udledt i naturen.

På værkstederne har vi drypbakker under alle vores olieprodukter og andre farlige produkter. Det har vi for at kunne opsamle produktet på en sikker måde, hvis der skulle være en utæthed.

Veluddannede medarbejdere sikrer miljøet

Vi sørger for, at vores medarbejdere altid er opdateret på sortering af affald og væsker. De er hjørnestenen i vores succes som miljørigtigt værksted.

Skorstensgaard er naturligvis med på de nyeste trends inden for hybrid- og elteknologien.

Vi er netop nu i gang med at videreuddanne alle vores medarbejdere i reparation og service af hybrid- og elbiler, så vi i fremtiden kan servicere miljøvenlige biler.