Kontant underholdte seerne på tvivlsomt grundlag

Forbrugerprogrammet Kontant på DR1 bragte d. 11. august 2021 en udsendelse om værkstedskæden Skorstensgaard. Desværre rummede udsendelsen ifølge Skorstensgaards opfattelse flere forkerte udsagn og påstande, ligesom at den fremstillede en række forhold så mangelfuldt og ensidigt, at Skorstensgaard har set sig nødsaget til at indklage udsendelsen for såvel DR som Pressenævnet.

Skorstensgaard erkender at der naturligvis kan ske fejl i virksomheden, og værkstedskæden har fuld forståelse for bilejeres frustration over værkstedsregninger, hvis det er uklart, hvad disse omfatter, eller om reparationer og udskiftninger er berettigede og nødvendige. Derfor søger virksomheden at sikre kunderne bedst muligt via en række kontrolfunktioner, herunder fotodokumentation til undgåelse af tvivl og misforståelser samt intern kontrol med ekstra vurdering af mekanikerens gennemgang af bilen.

Ligeledes anerkender Skorstensgaard til fulde mediernes ret til at kaste undersøgende lys på private foretagender og stille dybdeborende spørgsmål. I den forbindelse forventer Skorstensgaard en kritisk men fair behandling, hvor virksomheden forelægges de enkelte kritikpunkter og får mulighed for at besvare disse. Omvendt forventer virksomheden, at medierne lever op til de presseetiske retningslinjer blandt andet ved at fremlægge oplysninger objektivt og selvkritisk vurdere egne vinkler, kilder og udsagn. Dette mener Skorstensgaard ikke, at DR har levet op til i det pågældende tilfælde.

Forhold 1:
• Kontant påstår i udsendelsen på baggrund af 13 stikprøver fra 2018 og 2019, at Teknologisk Institut skulle have konkluderet, at Skorstensgaard leverer ”en dårligere kvalitet end mærkeværksteder”.

Dette er ikke korrekt.

• Fakta: Dels gennemførte Skorstensgaard i den pågældende periode omkring 150.000 eftersyn og reparationer, hvilket betyder, at stikprøverne omfatter færre end 0,01 % af de servicerede biler. Dels betragter Teknologisk Institut selv sine stikprøver som forældede og derfor ikke længere retvisende efter seks måneder. Teknologisk Institut har i en skriftlig udtalelse slået fast, at de hverken har konkluderet således eller i øvrigt udtalt sig til Kontant.Endvidere har Vestre Landsret så sent som i efteråret 2021 vurderet, at Skorstensgaard lever op til sit markedsføringsudsagn ”Vi leverer samme høje kvalitet som mærkeværkstederne”.

Forhold 2:
• Kontant viser i udsendelsen et interview med en anonym, tidligere medarbejder, der påstår, at Skorstensgaard udfører unødvendige reparationer og udskiftninger af reservedele for at sælge mere til kunderne.

Dette er forkert og underbygges ikke i udsendelsen.

• Skorstensgaard tager klar afstand fra at udskifte reservedele, der ikke trænger til at blive skiftet. For at dokumentere, at Skorstensgaard ikke foretager sådanne unødvendige reparationer eller udskiftninger, har vi bedt en tredjepart gennemføre en uvildig sammenligning af otte danske værkstedskæders indkøb af reservedele. Undersøgelsens konklusion viser entydigt, at der ikke er nogen unormale udsving mellem kædernes indkøb af reservedele, samt at der ikke er noget i kædernes indkøb, der indikerer, at Skorstensgaard skulle have et anderledes købs- eller udskiftningsmønster af reserve- og sliddele end andre værkstedskæder i branchen. Kontant har siden foråret 2021 været i besiddelse af sammenligningen men har valgt ikke at inddrage den i udsendelsen.

Forhold 3:
• Kontant påstår i udsendelsen, at Skorstensgaard i 2018 afgav et tilbud på over 44.000 kr. for en ydelse, som et andet værksted udførte for omkring 6.500 kr.

Dette er ikke korrekt.

• Fakta: Som det fremgår af Skorstensgaards skriftlige ordretilbud fra 2018, indskrev kunden selv sin bil til ”Serviceeftersyn efter fabrikkens forskrifter”, mens et konkurrerende værksted senere gennemførte den langt billigere ydelse ”Klargøring til syn” på. De to ydelser sidestilles i udsendelsens speak og spørgsmål men er i virkeligheden vidt forskellige. Dette erkender DR også selv i sit høringssvar til Pressenævnet, hvilket yderligere understreger svagheden ved, at Kontant baserer en meget konkret kritik af Skorstensgaard på en enkelt kundes gengivelse af en over tre år gammel sag.

Forhold 4:
• Kontant påstår i udsendelsen, at Skorstensgaard ønsker at skifte en fejlfri kobling, fordi denne er defekt.

Dette er ligeledes ikke korrekt.

• Fakta: Af Skorstensgaards skriftlige ordretilbud, som DR ligeledes er i besiddelse af, fremgår det, at Skorstensgaard registrerer, at det ”ryster og støjer lidt fra svinghjul.” En efterfølgende undersøgelse af bilen foretaget af Teknologisk Institut, og som Kontant overværede, bekræfter, at mislyden kan henføres til svinghjulet. Da svinghjul og kobling fungerer sammen, er det helt almindelig praksis, at svinghjul og kobling udskiftes samtidigt, hvilket er årsagen til, at Skorstensgaard fagligt vurderer, at en udskiftning af begge dele kan være hensigtsmæssig inden næste serviceeftersyn om 20.000-30.000 km., da følgeskaderne på gearkassen kan være langt mere kostbare for kunden. Alligevel gentager Kontant, at Skorstensgaard skulle mene, at ”koblingen er defekt”, ligesom at Kontant beder en FDM-tekniker undersøge koblingen fremfor svinghjulet.

Forhold 5:
• Kontant afspiller i udsendelsen interviews med flere kunder, der fremkommer med særdeles specifik kritik af Skorstensgaards tilbud på service af netop deres biler.Disse kritiske udsagn er imidlertid aldrig blevet forelagt Skorstensgaard. • Fakta: Det fremgår ubestrideligt af de presseetiske regler, at skadelige oplysninger skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den kritiserede part. Kundernes meget konkrete udsagn og kritik, der bl.a. vedrører bilmærke, kilometerantal, foreslåede reparationer, pristilbud fra Skorstensgaard mv., burde naturligvis have været forelagt Skorstensgaard, og ved ikke at opfylde dette har Kontant dermed frataget Skorstensgaard muligheden for at tilbagevise den særdeles konkrete kritik, ligesom Kontant har forsømt at tjekke udtalelsernes korrekthed hos Skorstensgaard.

Forhold 6:
• Kontant lader i udsendelsen en anonym kilde fremkomme med ikke-underbyggede, grove beskyldninger mod virksomhedens medstifter.

Udover at mangle dokumentation er udtalelsen aldrig blevet forelagt Skorstensgaard.

• Fakta: I udsendelsen kommer en anonymiseret, tidligere værkfører med ikke-underbyggede, krænkende og agtelsesforringende beskyldninger. Der er tale om endog særdeles grove beskyldninger om noget, der i værste fald kan forstås som trusler om eller ligefrem konkret udøvelse af vold i strid med straffeloven. Udtalelsen er aldeles usand og er da også ganske udokumenteret og uunderbygget. Herudover er de særligt krænkende udtalelser ikke blevet forelagt Skorstengaard forud for udsendelsen, hvilket er en alvorlig overtrædelse af de presseetiske regler om forelæggelse af skadelige og krænkende udtalelser. På baggrund af ovenstående samt en række øvrige kritisable forhold har Skorstensgaard indklaget udsendelsen for Pressenævnet, der forventes at afsige kendelse indenfor de nærmeste måneder.

Med venlig hilsen

 

Anders og Martin Skorstensgaard, Ejerledere

Skorstensgaard Danmark A/S